Tillbaka

Elektronik- & Mjukvaruutveckling

Elektronik- & Mjukvaruutveckling
 

Vårt fokus ligger på utveckling av programvara och elektronik inom artificiell intelligens, maskininlärning, apputveckling och inbyggd programvara. Våra huvudsakliga tekniska områden är e-mobilitet, autonoma fordon och uppkopplade fordon.

Inom fordonsområdet är vi experter på relevant teknik inom: autonoma fordon, aktiv och passiv säkerhet, uppkopplade fordon, e-mobilitet, digitalisering och mobila tjänster samt komplett E/E fordonsutveckling. Våra kunder drar nytta av ett omfattande tjänsteutbud, välutbildade och agila team och en stark innovativ kraft.

Bilindustrins starka dynamiska marknad, med dess nya aktörer från IT och datavetenskap samt kraven på mobila tjänster, går snabbare framåt än någonsin. Som en proaktiv ingenjörspartner välkomnar vi den här utvecklingen genom att anpassa vårt tjänsteutbud och kombinerar vår kompetens & expertis för att forma ett stark och flexibelt erbjudande från vårt elektronik- och mjukvaruteam.

Vi utvecklar allting som våra kunder behöver – Från den första kravspecifikationen till slutlig serieproduktion: - hårdvara, programvara  eller validering av komponenter och system. Med andra ord: vi erbjuder många olika framtida möjligheter inom mobila transportlösningar, både idag och i framtiden – allt från en enda leverantör.

Fordonselektronik

Alla relevanta elektronikämnen, från fordonskoncept till serieutveckling, dvs. utveckling av fordonets arkitektur och elektriska system, energihantering och test/validering samt den nödvändiga FuSa (Functional Safety) utvärderingen och homologeringen.

Se vår internationella webbsida för mer information.

E-Drive & Energy Systems

Utveckling av den elektriska drivlinan, genomförbarhetsstudier och prototyper samt integration och idrifttagning, inklusive alla relaterade test- och valideringsprocedurer. Inkluderar hela e-mobility systemet: omvandlare och växelriktare, minne och givare, styrmoduler, elmotor, HV batteri och kabelsystem till laddningsinfrastrukturen.

Se vår internationella webbsida för mer information.

Komfort & passiv säkerhet

Utveckling av den traditionella interiör elektroniken i fordon, med ett särskilt fokus på komfort och karosselektronik. Vi arbetar med utveckling och integration av ledningsnät, komfort kontrollenheter och alla aspekter av passiv säkerhet. Vi utnyttjar vår djupa förståelse för de giltiga standarderna för hårdvaru- och mjukvaruutveckling, samt en omfattande teknologiportfölj för virtuell och fysisk funktionssäkring på olika nivåer med komponenter, system, inklusive testspecifikation, utveckling av testskript och testanalyser.

Se vår internationella webbsida för mer information.

Autonom körning och aktiv säkerhet

Plattformen för omfattande fordonsautomation: från sensorteknik och integration av omgivningen, till utveckling av assistans och avancerade automatiska körfunktioner. Utveckling av högprestanda sensorer och styrsystem, i kombination med integration av systemen i fordonet, samt kommunikation mellan fordonet och omgivningen med geobaserad information.

Se vår internationella webbsida för mer information.

Uppkoppling och användarupplevelse

Framtidens bil är den centrala delen av IoT och är därför alltid uppkopplad. Från anslutningsarkitekturen, den funktionella integrationen och hela kedjan av validering av onlinetjänster inom fordonet till det tillhörande digitala "ekosystemet". Med vår omfattande utvecklingskompetens och en kraftfull testinfrastruktur erbjuder vi sofistikerad dataanalys och komplex datasäkerhet.

Se vår internationella webbsida för mer information.

Mobila tjänster och appar

Big Data kommer att förändra fordonsindustrin helt. Syftet med vårt arbetet är att koppla ihop föraren med fordonet och omgivningen, och därigenom den digitala omvandlingen av fordonet. Allt detta görs parallellt med utveckling och integrering av mjukvarulösningar samt innovativa produkter för morgondagens uppkopplade verklighet.

Se vår internationella webbsida för mer information.

Loading