Utgivarinfo

Utgivarinfo

Internetläsare:
Denna webbsida är en s.k. responsiv design. Vi har optimerat för Internet Explorer från version 10.0, Firefox från version 32, Chrome från version 38, Opera från version 26.0, iOS från version 7 och en skärmupplösning på 1180 x 786 pixlar. 

Utgivare:
EDAG Engineering Scandinavia AB
Ledning:
Ekonomichef: Hedi Coelingh
VD: Jakob Hjelmåker

Registreringsinstans: Bolagsverket, org. nr. 556420-7065
VAT-nr.: SE55642070650
Huvudkontor: Eriksbergstorget 11, 417 64 Göteborg
Tel.: +46 31 7444430
Fax: +46 31 6464-99
E-post: info[at]edag.se

Redaktion:
EDAG Engineering Scandinavia AB
Jakob Hjelmåker
Eriksbergstorget 11
417 64 Göteborg
Tel.:+46 31 7444430
E-post: info[at]edag.se

Redaktör "Jobba hos oss":
Personalavdelningen
Tel.:+46 31 6464-07
E-post: career[at]edag.se

Copyright:
Copyright 2020 EDAG Engineering Scandinavia AB.

Med ensamrätt. All text, bilder, grafik o.s.v. omfattas av copyright och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. De får inte kopieras för kommersiellt bruk eller för ytterligare spridning, ej eller modifieras och användas på andra webbsidor.

Vissa av EDAG Engineering Scandinavia AB:s webbsidor omfattar bilder till vilka resp. fotografer har copyright.

Varumärke:
Om ej annat anges tillhör rättigheterna till alla varumärken på denna webbsida av EDAG Engineering Scandinavia AB. Detta gäller i synnerhet varumärken, logotyper och emblem. 

Tillförlitlighet:
Denna webbsida har utformats med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte ikläda oss ansvar för att informationen är felfri och exakt. Ansvar för skador som ett direkt eller indirekt resultat av användningen av denna sida accepteras ej, så länge som detta inte är uppsåtligt eller försumligt. EDAG Engineering Scandinavia AB ansvarar inte för innehållet på sidor länkade till denna webbsida.

Licens:
EDAG Engineering Scandinavia AB vill presentera sig för dig via en innovativ och informativ webbsida. Den immateriella äganderätten, samt patent, varumärken och copyright, är skyddade. Denna webbsida ger inte rätt att använda den immateriella äganderätten tillhörande EDAG Engineering Scandinavia AB eller tredje part. 

© 2020 EDAG Engineering Scandinavia AB

 

Loading