Nyheter

HRM EDAG Engineering AB är nu EDAG Engineering Scandinavia AB

HRM har varit en medlem av det största oberoendet ingenjörsbolaget EDAG sedan juni 2017. “Efter tre framgångsrika år i denna kraftfulla konstellation, är det dags att agera tydligare genom varumärket EDAG” uttrycker Jakob Hjelmåker, verkställande direktör EDAG Engineering Scandinavia AB.

Dotterbolaget i Göteborg med dess 175 anställda är en ledande leverantör primärt inom fordonsindustrin i Sverige. Företaget står ut med sin unika förmåga att kunna kombinera ingenjörsuppdrag både på plats i Göteborg med tjänster även genom EDAGss övriga globala kontor och kompetenscenter. Erbjudandet sträcker sig från traditionellt ingenjörsarbete inom fordon (exempelvis B.I.W, interiörutveckling, Design/Styling), elektronik- och mjukvaruutveckling, expertis inom produktionsteknik och kvalité till nyare kompetenser såsom lösningar för mobilitet och artificiell intelligens.

“Utöver den lokala närvaron och ingenjörsstyrkan i Sverige, så har våra kunder också tillgång till EDAGs globala nätverk av ingenjörskompetens med dess 8,600 anställda på 60 platser världen över” tillägger Jakob Hjelmåker.

Loading